Kategorier
Hälsa

Bättre prestation med företagsmassage i Stockholm

Vilken personal mår bäst och presterar bra? Naturligtvis de som mår bra i kropp och själ. Med företagsmassage i Stockholm visar man som arbetsgivare omtanke och att man månar om medarbetare.

Konceptet med företagsmassage är inte nytt men fortfarande ett av de bästa upplägg som finns. Det finns inte en enda yrkesgrupp som inte mår bra av massage. Kanske är det vanligast och mest känt att kontorspersonal får åtnjuta förmånen, men många fler skulle må bra av behandlingen.

Företagsmassage kan se ut på flera sätt. Flexibilitet är något som kan vara nödvändigt för att massage ska kunna bli en del av fler personers arbetsrutiner så att säga. En smidig variant generellt är att ett utrymme upplåts på arbetsplatsen det gäller. Sedan kan personal boka tider och enkelt bara gå ifrån arbetet under den stund massagen tar.

En friskare arbetsplats med företagsmassage

Fördelen med att massörer kommer till arbetsplatsen är att det är smidigt och att det inte tar de anställda massor med tid att ta sig till en separat lokal. Fungerar inte det konceptet av olika anledningar går det förstås också att reservera vissa tider i massageföretagets lokaler. Det kan exempelvis ske om man som företag saknar passande lokaler på arbetsplatsen.

Massage löser spänningar i både muskler och sinnen. Själva situationen då man helt kan slappna av gör mycket gott. Kroppen kan kännas hyfsat öm efteråt – vilket betyder att massagen gjorts på rätt sätt och faktiskt fungerar. Stillheten ger huvudet tillfälle att bara vara mitt i en stressig vardag. Mer om företagsmassage kan du läsa på denna sida: företagsmassagestockholm.com

Kategorier
Hälsa

Säkrare sömn med pulsoximeter

Oro är en allvarlig faktor som i sig försämrar vår livskvalitet och vår sömn. För den som lider av medicinska problem som högt blodtryck eller sömnapné ger en pulsoximeter en lugnare sömn.

Många av oss lever med permanenta sjukdomar eller medicinska tillstånd som påverkar oss negativt. När det gäller sömnapné kan det kännas riktigt besvärligt och oroligt eftersom tillståndet visar sig då vi sover. Om man inte själv kan påverka ett problem som kan bli farligt ökar naturligtvis ens oro rejält.

Orolig sömn av det slag man får med sömnapné, och dessutom oro, är inte bra för kroppen långsiktigt. Man går ständigt som i en dimma av trötthet och antagligen snarkar man och stör en eventuell medsovare. Men hur vet man att man faktiskt lider av sömnapné och inte bara är trött av sig?

En pulsoximeter ger många svar

När man har astma, högt blodtryck eller sömnapné och en rad andra tillstånd behöver man hjälp och kunskap. Det första steget kan vara att skaffa en pulsoximeter. Den är lätt och liten och fästs på ett finger. Den ger otroligt detaljerad och viktig information som du kan använda för att bli lugn eller för att söka läkarhjälp.

Pulsoximetern mäter kontinuerligt din syresättning och din hjärtfrekvens. Du kan också observera kroppsrörelser och andningskomplikationer. Visar den dåliga värden kan du söka hjälp hos sjukvården. Den kan också vara till god hjälp och fungera väl som avstämning för dig som redan är under behandling för tillstånd som orsakar dessa symptom.

Kategorier
Hälsa

Trygg med hemtjänst i Järfälla

Livet ser inte likadant ut för oss alla fast likheter finns. Av olika orsaker kan vi bli oförmögna att klara av en del vardagssysslor. Då är hemtjänst i Järfälla ett bra alternativ.

Livskvalitet är ett vitt begrepp som inte är helt lätt att definiera. Att det innefattar att ha ett hem torde ändå vara ganska självklart. Utformningen och rutinerna varierar, men att stänga dörren och vara hemma är något som alla behöver.

Vi har en väl utbyggd hemtjänst i Sverige. Det finns en stor valfrihet vad gäller utförare. För den som ska skaffa hemtjänst i Järfälla är det naturligtvis mycket viktigt att hitta rätt. Alla som behöver ha hemtjänst är individer. Vissa vill ha vänner hemma på besök flera gånger i veckan, andra föredrar att vara ute i naturen om möjligheten gives.

Gemensamt för alla är att vissa grundläggande behov måste uppfyllas.

Hur ser bra hemtjänst ut?

Hemtjänsten behöver stå för dessa grundläggande behov. Att hemmet hålls rent och hygieniskt och sängen bäddad är viktigt för alla. Ingen mår bra av att leva i total oreda. Hygien och att kunna hålla sig ren är också viktigt. Att få god och riktig mat, ett tredje behov. Självklarheter som alla hemtjänstföretag kan klara av.

Det lilla extra som ger högre livskvalitet? Det är som sagt olika för olika personer. Personal som är kompetenta och språkkunniga behövs. En lagom blandning av aktivitet och vila är nödvändig för balans och glädje. Intellektuell stimulans behövs från olika håll, och ingår möjlighet till uteliv är det trevligt för de flesta.